انتقاد دزموند توتو از آفریقای جنوبی در رابطه با دالایی لاما

اسقف اعظم دزموند توتو، برنده جایزه صلح نوبل، از اینکه دالایی لاما رهبر معنوی تبتی ها به علت تاخیر در صدور ویزا، سفر خود به آفریقای جنوبی را لغو کرده، به شدت از دولت این کشور انتقاد کرده است.

دالایی لاما قرار بود که روز جمعه در جشن تولد ۸۰ سالگی دزموند توتو شرکت کند.

دولت آفریقای جنوبی می گوید که علت تاخیر در صدور ویزا اشکالات فنی بوده است.

اما دزموند توتو این اقدام را ننگین توصیف کرده و گفته است که دولت آفریقای جنوبی باید از تبتی ها در برابر آنچه وی ستم وحشیانه چین دانست، ابراز ندامت کند.

منتقدان می گویند که آفریقای جنوبی برای جلوگیری از سفر رهبر معنوی تبتی ها به این کشور تحت فشار چین قرار داشته است.

این دومین بار است که دیدار دالایی لاما از آفریقای جنوبی با مانع رو به رو می شود.