محاکمه سیاستمدار ژاپنی برای نقض قواعد فعالیت سیاسی

محاکمه ایچیرو اوزاوا، از پایه گذاران و رهبر سابق حزب حاکم دموکراتیک ژاپن، به اتهام نادیده گرفتن قواعد ناظر بر فعالیت های سیاسی در این کشور آغاز شده است.

آقای اوزاوا متهم است که از حساب‌سازی کارمندان خود در مورد دریافت کمک های مالی برای حزب آگاه بود و در صدد جلوگیری از این اقدام بر نیامد اما او این اتهام را رد کرده و مخالفان سیاسی خود را عامل به جریان انداختن این پرونده دانسته است.

هفته گذشته، سه تن از کارمندان او در حزب به همین اتهام محاکمه و محکوم شدند.

به گفته ناظران، اگر دادگاه به تبرئه ایچیرو اوزاوا رای دهد آنگاه او در انتخابات رهبری حزب در سال آینده به رقابت با نخست وزیر خواهد پرداخت.