'محمدرضا خاتمی شرکت اصلاح طلبان در انتخابات را رد کرد'

به گفته شماری از وبسایت های ایرانی، از جمله وبسایت های نوروز، سحام نیوز، کلمه و راه سبز، محمدرضا خاتمی، نایب رئیس پیشین مجلس و از اعضای ارشد جناح اصلاح طلب، گفته است که اصلاح طلبان در انتخابات آینده مجلس شرکت نخواهند کرد.

به نوشته این وبسایت ها، محمدرضا خاتمی هنگام شرکت در یک مجلس ترحیم در تهران نظر خود را در مورد عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات ابراز داشت و این سخنان توسط خبرگزاری فارس منتشر شد، اما این خبرگزاری کوتاه مدتی پس از آن، خبر را از وبسایت خود حذف کرد.

براساس این گزارش، آقای خاتمی در پاسخ به این سئوال که گفته اند اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات باید علیه "فتنه" موضعگیری کنند، گفت: "همه درباره فتنه موضعگیری می کنند، اختلاس و دزدی مملکت را برداشته است."

در حالیکه برخی از مقامات و فعالان سیاسی مخالف اصلاح طلبان شرکت آنان در انتخابات را رد کرده اند، برخی دیگر آن را برای ترغیب مردم به حضور در مراکز رای گیری لازم دانسته اما به این شرط که اصلاح طلبان علیه "جریان فتنه" یعنی اعتراض به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری موضعگیری و تبعیت کامل خود از رهبر جمهوری اسلامی را ثابت کنند.