رئیس دیوانعالی کشور: حکم اعدام ندرخانی هنوز تایید نشده است

در پی انتشار خبر صدور حکم اعدام برای کشیش یوسف ندرخانی به جرم گرویدن به مسیحیت و اعتراضاتی که نسبت به این حکم ابراز شده، احمد محسنی گرگانی، رئیس دیوانعالی کشور، در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس گفته است: "بنده در حال حاضر در مورد این پرونده اطلاعی ندارم اما اجمالا اعلام می کنم که موضوع تایید نشده است"

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای محسنی گرگانی از محتوای پرونده کشیش ندرخانی هم ابراز بی اطلاعی کرده و گفته است: "اصلا این پرونده هنوز به دیوانعالی نیامده یا حداقل بنده در مورد آن اطلاعی ندارم."

در روزهای اخیر، گزارش هایی حاکی از صدور مجدد حکم اعدام علیه یوسف ندرخانی به جرم "ارتداد" انتشار یافته و باعث ابراز نگرانی و اعتراضات گسترده شده است اما براساس قوانین جمهوری اسلامی، احکام اعدام معمولا تنها پس از تایید دیوانعالی کشور به اجرا در می آید.