هشدار اوباما به رهبران کشورهای حوزه یورو

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا از رهبران کشورهای حوزه یورو خواست که هر چه زودتر برای حل بحران بدهی های این حوزه اقدام کنند، چرا که این بحران، روند شکننده بهبود اقتصادی آمریکا را به خطر می اندازد.

آقای اوباما گفت که بی ثباتی اقتصادی اروپا در حال حاضر مهمترین مانع بهبود اقتصادی آمریکاست.

او گفت که دائما با رهبران فرانسه و آلمان در تماس بوده است و آنها به او اطمینان داده اند که رهبران اروپا فوریت موضوع را درک می کنند.

آقای اوباما گفت که امیدوار است طی ماه آینده میلادی شاهد پیدا شدن راه حلی روشن و مشخص باشد.