تدابیر تازه برای مقابله با بحران مالی در اروپا

کشورهای اروپایی برای مقابله با بحران بدهی ملی کشورهای عضو منطقه یورو تمهیدات جدیدی را اتخاذ کرده اند.

بانک مرکزی اروپا اعلام کرد به مدت یک سال وام های نامحدودی را در اختیار بانک ها قرار می دهد تا مشکل کمبود نقدینگی برطرف شود.

بانک مرکزی انگلیس هم اعلام کرد برای ایجاد تحرک اقتصادی، ۱۶۰ میلیارد دلار نقدینگی تازه به سیستم بانکی این کشور تزریق می کند.

به گفته مروین کینگ، رئیس بانک مرکزی انگلیس، بریتانیا با بزرگ ترین بحران مالی خود از دهه ۱۹۳۰ و شاید بزرگ ترین بحران اقتصادی تاریخ این کشور مواجه است.