فراخوان قذافی برای تظاهرات میلیونی مردم علیه رهبران جدید

معمر قذافی، رهبر برکنار شده لیبی از مردم این کشور خواسته است به خیابان ها بیایند و به صورت میلیونی علیه رهبران شورای ملی انتقالی تظاهرات کنند.

آقای قذافی در یک پیام صوتی که از شبکه تلویزیونی الرای در سوریه پخش شد، گفت شرایط زندگی برای مردم لیبی "غیرقابل" تحمل شده است.

سرهنگ قذافی در پیام خود با کیفیت پایینی ضبط شده بود، گفت: "از مردم لیبی، زن و مرد، می خواهم که به طور میلیونی به میدان ها و خیابان ها همه شهرها بریزند."

او افزود: "به طور مسالمت آمیز بروید ... شجاع باشید، قیام کنید، به خیابان ها بروید، پرچم های سبزمان را به اهتزاز در آورید."

پیام آقای قذافی در حالی پخش شد که هواداران او به مقاومت سرسختانه در شهر سرت، زادگاه سرهنگ قذافی ادامه می دهند.

محل اختفای آقای قذافی مشخص نیست.

طرابلس، پایتخت لیبی در ۲۳ اوت به دست مخالفان مسلح سرهنگ قذافی افتاد و او از آن زمان از شبکه الرای برای پخش پیام های صوتی خود استفاده کرده است.