اجلاس رئیسان جمهوری ایران - افغانستان - پاکستان برگزار می‌شود

علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران گفته است که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، در آینده ای نزدیک به پاکستان سفر می کند اما افزوده است که زمان دقیق این سفر هنوز مشخص نشده است.

به گفته آقای صالحی، سفر آقای احمدی نژاد به منظور شرکت در سومین نشست مشترک رئیسان جمهوری ایران، افغانستان و پاکستان صورت می گیرد که قرار است در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، برگزار شود.

دو نشست قبلی رئیسان جمهوری سه کشور در ایران و افغانستان برگزار شده بود.