دولت بحرین مرگ نوجوان در تظاهرات ضد دولتی را تایید کرد

روز جمعه، ۱۵ مهر (۷ اکتبر)، وزارت کشور بحرین تایید کرد که در حریان تظاهرات اعتراضی شامگاه پنجشنبه، یک نوجوان شانزده ساله در اثر ایست قلبی جان خود را از دست داد.

پیشتر، مخالفان حکومت بحرین گفته بودند که احمد جابر، نوجوان شانزده ساله، در برخورد نیروهای امنیتی با نوجوانان تظاهرکننده در منامه، پایتخت مورد اصابت گلوله های پرنده زنی قرار گرفت.

مقامات بحرینی تایید کرده اند که نیروهای امنیتی برای پراکندن نوجوانانی که، به گفته آنان، مسیرهای عبوری را مسدود کرده و سلطل های زباله را آتش زده بودند، از گاز اشک آور و گلوله های صدادار استفاده کردند.