ادارات دولتی ایران از خرید کالای خارجی با مشابه داخلی منع شدند

دفتر رئیس جمهوری ایران گفته است که "با توجه به تذکر صریح" آیت الله علی خامنه ای، موسسات و شرکت های دولتی موظف شده اند که در صورت وجود کالای داخلی، از خرید اجناس خارجی خودداری ورزند.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، گفته است که خرید کالای ایرانی بهترین راه برای حمایت از تولیدکننده داخلی است و افزوده است که دستور رهبر انقلاب "شامل همه دستگاه ها و قوا می شود."

در حالیکه برخی اقتصاددانان طی دوره ریاست جمهوری آقای احمدی از رشد سریع واردات انتقاد کرده و آن را باعث نابودی تولید داخلی، از جمله در بخش کشاورزی دانسته اند، آیت الله خامنه ای نیز اخیرا از واردات بی رویه انتقاد کرده و خواستار حمایت از تولید داخلی شده است.