شهر سرت هدف حمله گسترده نیروهای مخالف قذافی قرار گرفت

هزاران تن از نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی عملیات گسترده ای را برای پاکسازی شهر سرت، زادگاه معمر قذافی، از نفرات طرفدار وی آغاز کرده اند.

براساس گزارش های رسیده، نیروهای شورای ملی انتقالی نقاطی از شهر را که ظاهرا محل تمرکز نفرات وفادار به سرهنگ قذافی است زیر آتش سنگین خمپاره، نارنجک انداز و تانک گرفته و تعدای از ساختمان های واقع در این محل به آتش کشیده شده است.

ظاهرا نفرات شورای ملی انتقالی در نظر دارند با آتشباری به سوی مواضع هواداران معمر قذافی، راه را برای تهاجم نهایی به مواضع آنان آغاز کنند.

در هفته های اخیر، شورای ملی انتقالی کوشیده است به منظور جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان از طریق مذاکره، هواداران قذافی را وادار به تسلیم کنند اما این تلاش ها به نتیجه نرسیده است.