حمل تریاک در معده برای فروش در زندان

رئیس پلیس مواد مخدر قزوین می گوید یک قاچاقچی را دستگیر کرده که یک کیلوگرم تریاک خورده و با ترفندی وارد زندان شده بود و می خواست تریاک ها را در زندان بفروشد.

سرهنگ قاسم غیاثوند روز جمعه ۱۵ مهر در گفت و گو با خبرگزاری دولتی ایران- ایرنا گفته است که فردی با پلیس تماس گرفته و گفته که یک نفر در عوارضی آزاد راه قزوین به زنجان مشغول استعمال مواد مخدر است و پلیس با مراجعه به محل متهمی را دستگیر می کند.

به گفته آقای غیاثوند، متهم دستگیر شده با دستور قضائی به زندان قزوین معرفی شد اما ماموران متوجه شدند که فرد تماس گیرنده با پلیس شخص متهم بوده که ماموران را به محل کشانده تا پس از دستگیری یک کیلو و نیم تریاک بلعیده شده را وارد زندان کند.

او گفت که پس از این قضیه، ماموران با هماهنگی قضائی با حضور در زندان مجددا متهم را به دادسرا معرفی کردند.

به گفته فرمانده پلیس مواد مخدر قزوین، متهم می خواست موادی را که بلعیده بود با مبلغ ۴۰ میلیون تومان در زندان بفروشد.