مدودف از بشار خواست یا دست به اصلاحات بزند یا از قدرت کنار برود

دیمتری مدودف، رئیس جمهور روسیه از بشار اسد ، رئیس جمهور سوریه خواسته یا دست به اصلاحات بزند، یا از قدرت کناره گیری کند.

آقای مدودف گفته است اگر دولت سوریه نمی تواند به وعده هایش در مورد ایجاد اصلاحات در کشور عمل کند، باید دست از قدرت بردارد.

رئیس جمهور روسیه گفته است که این مردم سوریه هستند که باید درمورد آینده کشورشان تصمیم گیری کنند، نه نیروهای ناتو و یا کشورهای اروپایی.

این در حالی است که در هفته جاری روسیه و چین، دو عضو دائم شورای امنیت، به پیش نویس قطعنامه ای که خشونت ها در سوریه را محکوم می کرد و حکومت بشار اسد را مورد تحریم قرار می داد، رای مخالف دادند و از تصویب آن جلوگیری کردند.

گنادی گاتیولوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه در مخالفت با پیش نویس قطعنامه مورد حمایت آمریکا گفت که در آن به مداخلات نظامی خارجی در سوریه اشاره ای نشده و همچنین گفته نشده که باید به حاکمیت ملی سوریه احترام گذاشته شود.