حمله به پیروان یک فرقه مسیحی در اوهایو آمریکا

پلیس نواحی مرکزی آمریکا می گوید که گزارش هایی از حمله های نامتعارف به مردمان اهل آیین آمیش دریافت کرده است.

بنابر گزارش پلیس در این حملات که اکثرا در ایالت اوهایو صورت گرفته، مهاجمان اقدام به بریدن ریش مردان و موهای زنان کرده اند.

آمیش ها پیروان یک فرقه مسیحی منشعب شده از مسیحیان به اصطلاح آناباپتیست هستند که در سال ۱۶۹۳ توسط شخصی به نام یاکوب آمان بنیان نهاده شد.

بیشتر آمیش ها درآمریکا و کانادا زندگی می‌کنند. پیروان این فرقه بر اساس روش‌های قدیمی نیاکان‌ خود زندگی می کنند و همچنان از اسب برای کشاورزی و حمل و نقل استفاده می کنند و از برق و تلفن در خانه بهره نمی برند.

آمیش‌ها به ارتش نمی‌پیوندند، از مزایای تامین اجتماعی بهره نمی‌گیرند، بیمه نمی‌شوند و هیچگونه کمک مالی از دولت دریافت نمی کنند.