کمک غذایی به قحطی زدگان منطقه تحت کنترل پیکارجویان در سومالی

صلیب سرخ بین الملل برای اولین بار در بندر جنوبی کیسمائو در سومالی که تحت کنترل گروه اسلام گرای الشباب است، کمک های غذایی توزیع کرده است.

یکی از خبرنگاران بی بی سی در سومالی می گوید کاروانی متشکل از پانزده کامیون وارد شهر شده است.

این اقدام، بخشی از یک عملیات گسترده کمک است که طی این هفته برای توزیع مواد غذایی در میان بیش از یک میلیون سومالیایی قحطی زده آغاز شد.

صلیب سرخ می گوید این عملیات در پی یک رشته گفتگوهای دشوار با الشباب اجرا شد.

به گفته صلیب سرخ، قرار است بذر و کود نیز به کشاورزان داده شود.