'حلقه محاصره طرفداران قذافی تنگ‌تر می‌شود'

نیروهای مسلح شواری ملی انتقالی لیبی می‌گویند که حلقه محاصره هواداران معمر قذافی در شهر سرت را تنگ‌تر کرده‌اند.

با این حال آنها هنوز نتوانسته‌اند به مرکز شهر دست پیدا کنند. جایی که هنوز آتش‌باری سنگین نیروهای هوادار معمر قذافی از آنجا ادامه دارد.

سرت، زادگاه معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی است. این شهر آخرین محلی است که هواداران سرهنگ قذافی در آن حضور فعال و منسجم دارند.

از شروع درگیری‌ها بین نیروهای دو طرف در شهر سرت صدها نفر در این شهر کشته یا زخمی شده‌اند و این طور که مردم گزارش می‌دهند هنوز عده زیادی هستند که درون شهر گیر افتاده‌اند.

در نقطه‌ای از شهر که به دست جنگجویان شورای ملی انتقالی لیبی افتاده، آنها معادل دو میلیون دلار، پول رایج لیبی را به دست آورده‌اند.