معترضان، موزه فضایی واشنگتن را به تعطیلی کشاندند

با هجوم بیش از صد نفر از معترضان ضد جنگ به موزه ملی هوا و فضای آمریکا در شهر واشنگتن، درهای این موزه بسته شد.

معترضان می‌خواستند که وارد ساختمان موزه شوند که نگهبانان درهای موزه را بستند.

نگهبانان ساختمان برای متفرق کردن معترضان از گاز فلفل استفاده کردند و یک نفر هم در این ماجرا بازداشت شد.

همزمان در نیویورک، جنبش اشغال وال استریت، در آخرین تظاهرات توانسته هزاران نفر را به خیابان‌ها بیاورد. این افراد خواسته‌های گوناگونی دارند، از رفع بی‌کاری تا عوض شدن سیستم بانکی کشور و به پایان رسیدن جنگ‌های آمریکا در نقاط مختلف دنیا.

جنبش اشغال وال استریت از شهر نیویورک شروع شد و حالا با اسم‌های مشابهی مانند اشغال واشنگتن و اشغال شیکاگو و غیره در شهرهای دیگر آمریکا ادامه دارد.