مرگ سه دانش‌آموز در ایران در سقوط مینی بوس به دره

سقوط یک دستگاه اتوبوس در شهرستان خلخال منجر به کشته شدن شش نفر از جمله سه دانش آموز شده است.

این مینی بوس در مسیر سجهرود به سوی هشتجین در حال حرکت بود که به دره سقوط کرد.

وزارت آموزش و پرورش ایران امروز یکشنبه، ۱۷ مهر اعلام کرده دو نفر از دانش آموزان از دوره دبیرستان و یکی از آنها دانش آموز دوره راهنمایی بود.

شانزده دانش آموز دیگر نیز در این حادثه که روز گذشته روی داد، زخمی شده اند.

حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش ایران از سقوط این مینی بوس و مرگ دانش آموزان ابراز تاسف کرده و دستور رسیدگی به حال مصدومان و خانواده های قربانیان را داده است.