'گذرنامه زائران حامل مواد مخدر باطل می‌شود'

فرمانده پلیس فرودگاه‌های ایران گفته است گذرنامه زائرانی که در هنگام سفر، مواد مخدر به همراه داشته باشند، برای پنج سال باطل خواهد شد.

نبی الله حیدری گفت این افراد همچنین ممنوع الخروج خواهند شد.

آقای حیدری گفت طبق قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، گذرنامه افرادی که حتی یک گرم مواد مخدر داشته باشند، برای پنج سال باطل و این افراد به مدت پنج سال نیز ممنوع الخروج می شوند.

او افزود در صورت تکرار این اتفاق برای بار دوم، گذرنامه فرد خاطی برای ۱۵ سال باطل و فرد نیز به همین میزان ممنوع الخروج می شود.

پیشتر ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران نیز هشدار داده بود که در صورت کشف مواد مخدر از زائران سفر حج، از سفر این افراد و همراهان آنها جلوگیری خواهد کرد.