اعتراض به منع زن روبنده‌پوش تونسی از حضور در دانشگاه

گزارش‌ها از تونس حاکی است که نزدیک به دویست اسلامگرا که پلاکاردهایی با خود داشتند در اقدامی اعتراضی، به دانشگاه سوسه در ۱۴۰ کیلومتری جنوب پایتخت هجوم بردند.

این افراد به دلیل ممانعت از ثبت نام یک زن روبنده پوش در این دانشگاه دست به این اقدام زدند.

رئیس این دانشگاه گفته که این اعتراض اسلامگرایان، موجب وحشت دانشجویان و کارمندان دانشگاه شد.

وزارت آموزش تونس پوشاندن نقاب و روبنده را از اول سال تحصیلی ممنوع کرده و سیاست دوران زین العابدین بن علی، رئیس جمهور سرنگون شده را ادامه داده است.

زین العابدین بن علی در پی اعتراضات گسترده مردم، در ژانویه امسال کشورش را ترک کرد و به عربستان سعودی پناه برد. او ۲۳ سال بر تونس حکومت کرد.

انتظار می رود در اولین انتخابات پس از شروع قیام های عربی، حزب نهضت اسلامی تونس بتواند اکثریت آرا به دست بیاورد.