'متهمان حادثه تجاوز در خمینی شهر،۲۰ مهر اعدام می شوند'

یک مقام بلندپایه قضایی در ایران از تایید حکم اعدام چهار متهم حادثه خمینی شهر در دیوان عالی کشور خبر داده و گفته است که این افراد روز ۲۰ مهر در ملا عام اعدام خواهند شد.

تعداد متهمان دستگیر شده این پرونده بیشتر از چهار نفر است اما محمدرضا حبیبی، دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان گفته که تعدادی از متهمان این پرونده فراری هستند و برای همین اجرای حکم دیگر متهمان دستگیر شده در حالت تعلیق قرار دارد.

نیمه شب یازدهم خرداد ماه امسال، چند مرد با حمله به باغی در خمینی شهر اصفهان که یک مهمانی خانوادگی در آن برگزار می شد، با زندانی کردن مردان حاضر، به چند زن و دختر به شکل گروهی تجاوز کردند.