دانشگاه علامه طباطبایی ویژه دختران راه اندازی می شود

صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفته که این دانشگاه ظرف دو سال آینده پردیس ویژه دختران را راه اندازی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای شریعتی گفته که هدف از این کار این است که "می خواهیم به دانشجویان دختر حرمت بیشتری دهیم و حتی استادان خانم را هم در پردیس دختران جذب می کنیم."

دانشگاه علامه طباطبایی در رشته های علوم انسانی فعالیت دارد و از مهمترین دانشگاههای علوم انسانی در ایران به حساب می آید.

به نظر می رسد طرح این دانشگاه در جهت تفکیک جنسیتی است که در چند سال اخیر به تناوب از سوی دولت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح شده است.

با آنکه گفته شده دولت مخالف طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاههاست اما گزارشها حاکی است که برخی دانشگاهها از ابتدای مهر کلاس های دختران و پسران را جدا کرده اند.