خودکشی اعتیاد و ایدز در یونان، سوغات رکود اقتصادی

دانشمندان در بریتانیا می گویند بحران اقتصادی یونان و کاهش شدید بودجه های دولتی، تاثیری نابودکننده بر سلامت این ملت می گذارد.

در پژوهشی که در مجله علمی بریتانیایی معتبر لنست منتشر شده آمده است که آمار غیر رسمی مجلس یونان نشان می دهد که میزان خودکشی در این کشور در سال ۲۰۱۰ نسبت به سال ۲۰۰۹، بیست و پنج درصد بیشتر شده است.

بر اساس این اطلاعات افزایش خودکشی در سال جاری حتی بیشتر از این میزان است.

این پژوهشگران می گویند از شروع بحران اقتصادی تعداد زیادی از مردم یونان شروع به مصرف هروئین کرده اند و بسیاری هم برای در آوردن مخارج زندگی خود به روسپی گری روی آورده اند، که همین مسئله موجب افزایش شدید تعداد مبتلایان به ویروس ایدز شده است.