سرت در آستانه 'سقوط' قرار گرفت

نیروهای نظامی دولت انتقالی لیبی موفق شدند که دو مرکز مهم شهر سرت را تصرف کنند.

مخالفان سرهنگ قدافی اعلام کردند که روز یکشنبه (نهم اکتبر) توانسته اند که مرکز همایش ها و دانشگاه سرت را که محل آتش باری و مقاومت سنگین هواداران سرهنگ قذافی بود، به تصرف خود درآورند.

با تصرف این دو مرکز مهم که کانون مقاومت هواداران مسلح سرهنگ قذافی طی یک هفته گذشته و از زمان آغاز نبرد سرت بود، به نظر می‌رسد که آخرین پایگاه سرهنگ قذافی تا ساعاتی دیگر به تصرف کامل نظامیان دولت انتقالی لیبی درآید.

اگر چه گزارشگر بی بی سی در این شهر می گوید که تصرف این دو مرکز با تلفات سنگین نیروهای دولت انتقالی همراه بوده و او نظاره گر دهها کشته و زخمی در بیمارستانهای سرت بوده است.

در تصاویر ارسال شده، شورشیان دیده می شوند که مشغول به زیر کشیدن و آتش زدن تصاویر معمر قذافی هستند.

دولت انتقالی لیبی اعلام کرده که با سقوط کامل سرت، زادگاه سرهنگ قذافی، رسما آزادی کامل لیبی را اعلام خواهد کرد.