پیروزی مجدد حزب حاکم در انتخابات لهستان

با پایان رای گیری در انتخابات سراسری لهستان و بعد از آنکه معلوم شد حزب حاکم راست میانه به رهبری دونالد تاسک، نخست وزیر، به راحتی اکثریت را به دست می آورد، حزب اصلی مخالف دولت در لهستان، شکست در انتخابات را پذیرفت.

قرار است نتایج رسمی انتخابات تا ساعاتی دیگر اعلام شود.

این اولین بار از زمان فروپاشی کمونیسم در بیست سال پیش است که حزبی در لهستان موفق می شود دو دوره پشت سر هم قدرت را در اختیار داشته باشد.

خبرنگار بی بی سی در ورشو، پایتخت لهستان، می گوید به نظر می رسد لهستانی ها به دلیل عملکرد خوب اقتصادی آقای تاسک به او جایزه داده اند.

لهستان تنها کشور عضو اتحادیه اروپا است که از زمان بحران مالی جهانی وارد رکود نشده و پیش بینی می شود که در سال جاری نیز عملکردی بهتری داشته باشد.