مقام نظامی ایران: جنبش وال استریت نویدبخش بهار آمریکایی

سردار مسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته است: "با جنبش وال استریت سکان انقلاب و جنبش فراگیر علیه فساد در ایالات متحده کلید خورده است و پلان آخر آن بی تردید فروپاشی نظام سرمایه داری غربی است."

به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، این مقام نظامی ایران همچنین گفت: "شعار تغییر اوباما به بن بست رسیده است و مردم آمریکا پشت پرده حرکت اوباما که در واقع تداوم سیاست های اقتصادی بوش رئیس جمهور پیشین است را خوانده اند و می گویند ما ۹۰ درصدی هستیم که دیگر نمی خواهیم حرص و فساد ۱۰ درصد صاحبان قدرت و ثروت در کشور خود را تحمل کنیم."

تظاهرکنندگان در این راهپیمایی ها شعال "ما ۹۹ درصد" هستیم سر می دهند.

سردار جزایری این جنبش و پیامدهای احتمالی آن را "نشانه ای جدی از زوال نظام لیبرال-دموکراسی غربی" دانست.

جنبش "اشغال وال استریت" ماه گذشته در شهر نیویورک شروع شد و اکنون درحال گسترش به سایر شهرهای این کشور است.

این جنبش به قدرت بخش های مالی و سیاسی در این کشور اعتراض دارد، با این حال ابعاد مشارکت تظاهرکنندگان در این جنبش تا این مقطع بسیار محدود بوده است.