هو جینتائو: نظام تک حزبی برای چین ضروری است

چین به مناسبت یکصدمین سالگرد سقوط آخرین امپراتور این کشور، مراسم ویژه‌ای برگزار کرده است.

هو جینتائو، رئیس جمهور چین در مراسم روز یکشنبه گفت که تاریخ این کشور از زمان سرنگونی دودمان چینگ نشان می دهد که نظام تک حزبی، برای دستیابی به رفاه و وحدت سیاسی در کشور ضروری است.

انقلاب سال ۱۹۱۱ چین منجر به شکل گیری جمهوری چین در اوائل سال ۱۹۱۲ تحت ریاست جمهوری سون یات سن شد.