تاریخ نام نویسی داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس ایران اعلام شد

مصطفی محمدنجار، وزیر کشور ایران، گفته است که انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با نام نویسی از داوطلبان نمایندگی از سوم دیماه سال جاری آغاز می شود و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، آقای محمدنجار گفته است که پس از خاتمه نام نویسی، بررسی صلاحیت داوطلبان ازدهم تا نوزدهم دیماه در هیات های اجرایی صورت خواهد گرفت و افزوده است که تبلیغات انتخاباتی از چهارم اسفندماه آغاز و تا پایان روز دهم اسفندماه ادامه خواهد داشت.

در جمهوری اسلامی، ورود در رقابت های انتخاباتی مستلزم تایید صلاحیت داوطلبان در وزارت کشور و سپس کسب نظر مساعد شورای نگهبان است که با استفاده از حق نظارت استصوابی، می تواند داوطلبان نمایندگی را از نظر عقاید سیاسی ارزیابی و مناسب بودن آنان برای عضویت در مجلس را تایید یا رد کند.

افراد تایید شده از سوی شورای نگهبان می توانند به عنوان نامزدهای نمایندگی به رقابت بپردازند و رای دهندگان اجازه خواهند داشت از میان آنان، به افراد مورد نظر خود رای دهند.