'نرخ تورم در ایران افزایش یافت'

خبرگزاری فارس به نقل از یک "یک مقام مسئول بانک مرکزی" گزارش کرده ا ست که نرخ تورم محاسبه شده توسط بانک برای شهریورماه به ۱۸.۳ درصد (هجده و سه دهم درصد) رسیده که نسبت به ماه گذشته، یک درصد افزایش داشته است هر چند ماه گذشته، وزیر اقتصاد نرخ تورم را ۱۷ درصد اعلام کرده بود.

این خبرگزاری یادآور شده است که براساس قانون برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی از خرداد ماه سال جاری از اعلام رسمی نرخ تورم و سایر شاخص های اقتصادی خودداری می کند و این وظیفه به مرکز آمار ایران محول شده است.

برخی منتقدان دولت در ماه های قبل از عدم انتشار آمار اقتصادی انتقاد کرده و تلویحا دولت را به تلاش برای کتمان واقعیات اقتصادی متهم کرده بودند.