پیشنهاد حذف صفر از ریال برای بررسی به دولت ارسال شد

به گزارش خبرگزاری فارس، معاون اقتصادی بانک مرکزی گفته است که طرح اصلاح پول ملی متوقف نشده و افزوده است که پیش نویس لایحه اصلاح پول ملی با حذف چهار صفر، در کارگروه تحول اقتصادی تصویب و به کمیسیون اقتصادی دولت تحویل شده است.

این مقام بانک مرکزی افزوده است که متن این لایحه به زودی به تصویب هیات دولت خواهد رسید و برای بررسی و رای گیری به مجلس فرستاده خواهد شد.

اوایل سال جاری، رئیس بانک مرکزی گفت که به منظور ساده کردن محاسبات ریالی، در نظر است چهار صفر از واحد پول ملی جمهوری اسلامی حذف شود و گفت که یک واحد پولی با نام جدید جانشین ریال خواهد شد.

طی سه دهه گذشته،شرایط اقتصادی و نرخ بالای تورم در ایران باعث شده است تا ریال قدرت خرید خود را به شدت از دست بدهد به نحوی که در حال حاضر، حتی برای خریدهای کوچک نیز استفاده از اسکناس های درشت ضرورت یافته و در محاسبات عمده تر مالی، لازم است به اصطلاح از ارقام نجومی استفاده شود.

از نظر برابری در مقابل ارزهای خارجی نیز ارزش ریال طی سال های گذشته به شدت تنزل کرده به نحوی که در سال ۱۳۵۷، یک دلار آمریکا حدود ۷۰ ریال (هفت تومان) ارزش داشت اما در حال حاضر، این نرخ برابری به بیش از ده هزار ریال در برابر یک دلار تنزل یافته است.