استیو جابز از "ایست تنفسی" درگذشت

گواهی فوت اسیتو جابز نشان می دهد که او از ایست تنفسی که به گسترش سلول های سرطانی در بدنش مربوط می شد درگذشته است.

آقای جایز از بنیانگذاران شرکت اپل روز پنجم اکتبر در سن ۵۶ سالگی در خانه اش در پالو آلتو در کالیفرنیا درگذشت.

او روز جمعه دفن شد.

گواهی فوت را سازمان بهداشت عمومی بخش "سانتا کلارا" در روز دوشنبه منتشر کرد.

براساس این سند آقای جابز در پنج سال گذشته از یک تومور سرطانی لوزالمعده رنج می برد.