نیروهای قذافی در سرت "تحت محاصره"

نیروهای دولت موقتی لیبی می گویند که نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی را در دو ناحیه کوچک در شهر سرت محاصره کرده اند.

یک فرمانده این نیروها به خبرگزاری رویترز گفت که وفاداران آقای قذافی در ناحیه ای در شعاع دو کیلومتری از دریا تحت محاصره هستند.

اما با مقاومت این دسته، نبردهای شدید در سرت که زادگاه آقای قذافی است ادامه دارد.

شورای انتقالی ملی لیبی می گوید که در صورت سقوط کامل سرت، لیبی را آزاد اعلام خواهد کرد.