۳۰ پلیس ارشد پرو از کار برکنار شدند

اویانتا هومالا، رئیس جمهوری پرو، برای مقابله با فساد در این کشور دو سوم روسای پلیس این کشور را برکنار کرده است.

سی ژنرال پلیس از مجموع چهل و پنج پلیس ارشد با فرمان رئیس جمهور بازنشسته شده اند.

فرمانده کل و رئیس بخش مبارزه با مواد مخدر از جمله افرادی هستند که کنار گذاشته شده اند.

منتقدان، رئیس جمهور پرو را متهم می کنند که بدون آن که به این افراد اجازه دفاع از خود بدهد، آنها را با اتهاماتی که ثابت نشده، برکنار کرده است.

آقای هومالا که در ماه ژوئیه به قدرت رسید، مبارزه با فساد و قاچاق مواد مخدر را اولویت خود اعلام کرده بود.

پرو یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان کوکائین در جهان است و برخی از افسرانی که کنار گذاشته شده اند، به دریافت رشوه متهم شده بودند.