نارضایتی احمدی نژاد از حکم شلاق برای توهین به رئیس جمهور

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، از اجرای حکم شلاق علیه دانشجویی که به اتهام توهین به رئیس جمهوری به هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شده بود ابراز نارضایتی کرده است.

آقای احمدی نژاد در سخنانی در همایش فرمانداران ایران گفت: "وقتی دانه درشت ها آزادانه به ما افترا می زنند، راضی نیستم یک جوان را به خاطر توهین به رئیس جمهور شلاق بزنند."

اشاره محمود احمدی نژاد به شلاق خوردن پیمان عارف، دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران است که پس از گذراندن یک سال در زندان، روز گذشته متحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق شد که حکم آن به اتهام توهین به آقای احمدی نژاد صادر شده بود.

پیمان عارف در بهمن ماه سال گذشته در منزل خود بازداشت و سپس به یک سال حبس تعزیری، هفتاد و چهار ضربه شلاق و محرومیت مادام العمر از حرفه روزنامه نگاری و عضویت و فعالیت در احزاب سیاسی محکوم شد.