طرح تدفین رایگان برای اهدا کنندگان اعضای بدن در بریتانیا

مقامات پزشکی بریتانیا طرحی را در دست بررسی دارند که در صورت تصویب، برای کسانی که با اهدای اعضای بدن خود پس از مرگ موافقت کنند مراسم تدفین رایگان برگزار خواهد شد.

بریتانیا با کمبود جدی اعضای بدن جهت پیوند به بیماران مواجه است و در حال حاضر، تنها یک سوم از جمعیت این کشور برای اهدای اندام های خود پس از مرگ ثبت نام کرده اند.

به گفنه رئیس "شورای نافیلد برای اخلاقیات حیاتی" که یک نهاد مستقل برای ارزیابی جنبه های اخلاقی مباحث پزشکی است، پرداخت هزینه تدفین کسانی که اعضای بدن آنها قابل استفاده است می تواند نشانه قدردانی جامعه از تصمیم آنان محسوب شود.