متهمان تجاوز دستجمعی خمینی شهر چهارشنبه اعدام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دادگستری استان اصفهان گفته است که چهار متهم حادثه تجاوز به عنف در خمینی شهر روز چهارشنبه 20 مهر (12 اکتبر)، در پارک بهشت این شهر به دار آویخته خواهند شد.

در خردادماه سال جاری، در حالیکه در یکی از باغ های بیرون از خمینی شهر یک میهمانی خانوادگی برگزار شده بود، افرادی شبانه وارد این محل شدند و پس از زندانی کردن مردان حاضر در محل، به تعدادی از زنان تجاوز کردند.

این پرونده در مجموع پانزده متهم داشته که چهار محکوم به اعدام این پرونده بین بیست و بیست و چهار سال سن دارند و رئیس دادگستری استان اصفهان با ذکر نام اول و سن و سوابق آنان، گفته است که چهار متهم دیگر پرونده همچنان فراری هستند و دستگیر نشده اند.

از سایر متهمان، دو نفر هرکدام به بیست و هشت سال زندان و هفتاد و چهار ضربه شلاق، یک نفر به اتهام آدم ربایی و سرقت به هشت سال زندان و هفتاد و چهار ضربه شلاف محکوم و دو نفر نیز از تمامی اتهامات تبرئه شدند و دو متهم دیگر به تازگی دستگیر شده اند.