'ادامه اعترضات دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر در تهران'

منابع خبری نزدیک به مخالفان دولت ایران می گویند که اعترضات دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) وارد پنجمین روز خود شده است.

تجمع اعتراضی دانشجویان از سه شنبه هفته گذشته و در پی درگذشت آمنه زنگنه در حمام خوابگاه دانشگاه، از دانشجویان دوره فوق لیسانس آغاز شده است.

دانشجویان اعلام کرده اند تا رسیدن به مطالبات و خواسته های خود صنفی خود به تجمع ادامه خواهند داد.