یکی از نمایندگان مجلس ایران تهدید به استعفا کرد

بهمن اخوان از نمایندگان مجلس ایران گفته است که مجلس باید موضوع سئوال از محمود احمدی نژاد را در دستور کار قرار دهد در غیر این صورت او از نمایندگی مجلس استعفا خواهد کرد.

آقای اخوان نماینده مردم آشتیان، تفرش و فراهان است و در کمیسیون صنایع و معادن مجلس عضویت دارد.

موضوع سئوال از آقای احمدی نژاد درباره تخلفات دولت است. اخیرا هم بعد از مطرح شدن پرونده بزرگترین اختلاس تاریخ ایران، برخی از نمایندگان خواستار پاسخگویی رئیس جمهور در این زمینه شده اند.