'لغو قرارداد موشکی تاثیر منفی بر روابط سیاسی ایران و روسیه ندارد'

درحالی که ایران از روسیه به دلیل لغو تحویل سامانه موشکی اس ۳۰۰ شکایت کرده و خواهان دریافت غرامت از این کشور است، یک مقام دیپلماتیک ایران می گوید این موضوع تاثیری بر روابط سیاسی دو کشور نخواهد داشت.

رامین مهمانپرست، سخنگوی وزرات امور خارجه ایران که برای یک دیدار رسمی در روسیه به سر می برد، گفته است که قرارداد خرید سامانه موشکی اس۳۰۰ یک قرارداد " تجاری" بود.

آقای مهمانپرست گفته لغو این قرارداد نباید تاثیر سیاسی منفی بر روابط ایران و رسیه داشته باشد و چنین تاثیری هم ندارد.