اعتراضات گسترده به شرایط بد اقتصادی در سودان

نیروهای امنیتی سودان اقدام به متفرق کردن گروه کثیری از معترضانی را کردند که در خارطوم، پایتخت علیه مشکلات اقتصادی دست به اعتراض زده بودند.

گزارش‌ها از تخریب شماری خودرو در جریان این اعتراضات حکایت دارد.

این نا آرامی ها تازه ترین مورد از اعتراضات مردم به افزایش مواد غذایی در این کشور است.

به گفته خبرنگار بی بی سی این اعتراضات ظاهرا نشان دهنده نارضایتی فزاینده مردم به شرایط بد اقتصادی در کشور است.