متهمان تجاوز دستجمعی خمینی شهر اعدام شدند

به گزارش خبرگزاری فارس، بامداد چهارشنبه، ۲۰ مهر (۱۲ اکتبر)، چهار تن از متهمان پرونده تجاوز به عنف در خمینی شهر، استان اصفهان، در یکی از پارک های این شهر در ملاء عام اعدام شدند.

در خردادماه سال جاری، در حالیکه در یکی از باغ های بیرون از خمینی شهر یک میهمانی خانوادگی برگزار شده بود، افرادی شبانه وارد این محل شدند و پس از زندانی کردن مردان حاضر در محل، به تعدادی از زنان تجاوز کردند.

این پرونده در مجموع پانزده متهم داشته که چهار محکوم به اعدام این پرونده بین بیست و بیست و چهار سال سن داشتند و علاوه بر حکم اعدام، احکام حبس و شلاق نیز برای آنان صادر شده بود که گزارش شده است حکم شلاق روز گذشته در مورد این افراد به اجرا درآمد.