درخواست کرزی از نماینده رد صلاحیت شده پارلمان افغانستان

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، از نماینده رد صلاحیت شده پارلمان خواسته به اعتصاب غذایش پایان دهد.

سیمین برک زی ۱۱ روز است که اعتصاب کرده و خواستار رسیدگی به پرونده اش شده است.

آقای کرزی از کمیسیون انتخابات خواسته پرونده خانم بارکزی را دوباره بررسی کند.