جایگزین محمودرضا خاوری در بانک ملی تعیین شد

شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران مدیرعامل جدید بانک ملی ایران را منصوب کرده است.

بر اساس این حکم، فرشاد رحیمی جایگزین محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین این بانک شده که در حال حاضر در خارج از ایران به سر می برد.

نام آقای خاوری در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومان مطرح شده است.

مقام های قضایی ایران از آقای خاوری خواسته اند که به ایران بازگردد.

خبرگزاری های ایرانی می گویند که مدیر عامل جدید بانک ملی ایران پیش از این مدیر شعبه ای از بانک تجارت در لرستان و فارس و اخیرا از اعضای هیات مدیره این بانک بوده است.

بانک ملی ایران بزرگترین بانک دولتی در ایران است.