تظاهرات هواداران بشار اسد در دمشق

صدها هزار نفر از هواداران بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در خیابان‌های دمشق، پایتخت این کشور دست به تظاهرات زده‌اند.

این تظاهرات بزرگترین تجمع در حمایت از رئیس جمهور سوریه طی ماه های اخیر است.

سوریه در ماه های اخیر صحنه اعتراضات ضد دولتی بوده که توسط حکومت این کشور سرکوب شده است.

سازمان ملل متحد می گوید در جریان سرکوب ها نزدیک به سه هزار نفر کشته شده اند.