حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا به شمال غربی پاکستان

سه فرد مظنون به عضویت در گروه های اسلامگرای تندرو در حمله یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در شمال غربی پاکستان کشته شده اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این افراد در وزیرستان شمالی به وسیله شلیک دو موشک از یک هواپیمای بدون سرنشین کشته شدند.

آمریکا می گوید مناطق مرزی پاکستان با افغانستان به پایگاه های طالبان و القاعده تبدیل شده است.

حداقل ۲۱ شورشی در حمله ماه اوت هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در این منطقه کشته شدند. گفته می شوند چند نفر از اعضای شبکه حقانی در این حمله کشته شدند.