پیشنهاد اصلاحات در نحوه وراثت تاج و تخت بریتانیا

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در نامه ای به سران کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع، که ملکه بریتانیا ریاست آن را برعهده دارد، یک رشته پیشنهادهایی را برای تغییر در رویه وراثت تاج و تخت بریتانیا مطرح کرده است.

آقای کامرون پیشنهاد کرده است که از این پس، پس از درگذشت پادشاه یا ملکه بریتانیا، فرزند ارشد او، چه دختر و چه پسر، به سلطنت برسد در حالیکه طبق قوانین رایج، اولویت همیشه با اولاد ذکور است.

نخست وزیر همچنین پیشنهاد تغییر قانونی را داده است که بیش از سیصد سال پیش به تصویب پارلمان بریتانیا رسید و پادشاه را از ازدواج با پیروان کلیسای کاتولیک منع و پیروان این کلیسارا از وراثت تاج و تخت این کشور محروم می کند.

قرار است پیشنهادهای نخست وزیر بریتانیا در اجلاس سران کشورهای مشترک المنافع، که اواخر ماه جاری تشکیل می شود، مورد بررسی قرار گیرد و در صورت موافقت سایر کشورها، قوانین مربوطه در پارلمان بریتانیا مطرح و تصویب شود.

در بریتانیا، مقام سلطنت جنبه تشریفاتی و نمادین دارد و اگرچه بسیاری از نهادهای حکومتی به نام پادشاه یا ملکه این کشور فعالیت می کنند، وی عملا فاقد اختیارات اجرایی و در نتیجه، مسئولیت سیاسی است و تصمیمات حکومتی، حتی در مورد بسیاری از موضوعات مربوط به خاندان سلطنتی و نهاد سلطنت، به نام پادشاه اما توسط دولت، پارلمان و سایر نهادها اتخاذ و اجرا می شود.