صدور قرار منع تعقیب دومینیک استراوس کان در فرانسه

دادستانی فرانسه قرار منع تعقیب از دومینیک استراوس کان، رئیس سابق صندوق بین‌المللی پول به اتهام تلاش برای تجاوز را صادر کرده است. تریستان بنو، نویسنده زن فرانسوی، آقای استراوس کان را متهم کرده بود که هشت سال پیش قصد داشت به او تجاوز کند. دادستانی فرانسه اعلام کرد که شواهدی دال بر آزار جنسی در رابطه با این پرونده وجود دارد، اما این مورد بسیار قدیمی تر از آن است که بررسی قضایی شود. خانم بنو اوایل سال جاری میلادی ادعای خود را مطرح کرد، درست بعد از آن که آقای استراوس کان به اتهام تجاوز به یک مستخدمه هتلی در نیویورک بازداشت شده بود. پیشتر دادگاهی در آمریکا از آقای استراوس کان در مورد این پرونده نیز رفع اتهام کرد.