'بدهی یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار ایرانی به شرکت گاز'

یکی از نمایندگان مجلس ایران می‌گوید که حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار ایرانی از پرداخت بهای گاز مصرفی به شرکت ملی گاز ایران خودداری کرده‌اند.

عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی به خبرگزاری مجلس، خانه ملت، گفت که عدم تحقق بخشی از درآمدهای پیش بینی شده دولت، کسری بودجه چشمگیری را برای پرداخت یارانه نقدی به مردم ایجاد کرده‌ است.

به گفته آقای حسینی هم اکنون دولت بیش از پنج ماه کسری بودجه برای پرداخت یارانه مستقیم به مردم دارد.

وی افزود که پرداخت ماهانه سه هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم در حالی انجام می‌شود که دولت در تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بودجه با مشکلات جدی روبروست.