تصویب طرح صندوق نجات مالی حوزه یورو در اسلواکی

پارلمان اسلواکی طرح افزایش اختیارات صندوق نجات مالی کشورهای اروپایی را تصویب کرده است. تصویب این طرح که برای کمک به برقراری ثبات مالی در حوزه یوروست در حالی صورت گرفت که دو روز پیش اکثریت نمایندگان پارلمان اسلواکی آن را وتو کردند. این اقدام بدین معناست که این طرح به تصویب پارلمان‌های تمامی هفده دولت عضو حوزه یورو رسید. چندی قبل ژوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا، این طرح را برای پایان دادن به بحران مالی حوزه مالی یورو ارائه کرد. تصویب این طرح در اسلواکی بعد از آن صورت گرفت که دولت و مخالفان بر سر برگزاری انتخابات سراسری پیش از موعد در سال آتی میلادی به توافق رسیدند.