تایید صلاحیت مدیران جدید بانک ملی، گردشگری و صنعت و معدن

بانک مرکزی ایران اعلام کرده که در پی برکناری منوچهر زمانی فریز هندی از سمت مدیرعاملی بانک گردشگری "به دلیل نداشتن صلاحیت تخصصی لازم برای تصدی این سمت" موسسه ارزیابی صلاحیت تخصصی مدیران عامل بانک ها و موسسات مالی، صلاحیت تخصصی ناصر سالار را برای تصدی این سمت تایید کرده است.

بانک گردشگری در زمستان سال گذشته به عنوان یک بانک تخصصی غیر دولتی برای فعالیت در زمینه توسعه صنعت توریسم رسما مجوز فعالیت دریافت کرد اما پس از انتشار خبر اختلاس بزرگ بانکی، بانک مرکزی در بررسی مجدد صلاحیت مدیران عامل بانک ها، صلاحیت آقای زمانی فریز هندی را رد کرد.

برخی گزارش های قبلی حکایت از ارتباط این بانک با موضوع اختلاس مالی داشت اما اطلاعیه بانک مرکزی صرفا حاکی از عدم صلاحیت تخصصی مدیر عامل بانک است.

بانک مرکزی همچنین از تایید صلاحیت تخصصی فرشاد حیدری به عنوان مدیر عامل بانک ملی و قربان دانیالی برای تصدی مدیریت عامل بانک صنعت و معدن خبر داده است.

نام محمود رضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی، در ارتباط با اختلاس چند هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی مطرح شد اما پس از آن، آقای خاوری از ایران خارج شد و ظاهرا هنوز به کشور بازنگشته است.